Studenta Koolitus OÜ teenuste üld- ja ostutingimused:

Käesolevad tingimused reguleerivad Studenta Koolitus OÜ internetilehe studenta.ee kasutamist ja teenuste ostu-müügi lepinguid. Teenuste tellija peab nõustuma antud tingimustega.

LEPING

Tellides internetileheküljelt www.studenta.ee kinnitad, et oled tutvunud käesoleva lepingu tingimustega ning nõustud nendega. Teenusepakkujal on õigus kasutajatingimusi igal ajal muuta, täiendada ja parandada.

E-kursuse tellimuse sooritamine

Tellimuse sooritamiseks tuleb Studenta Koolitus OÜ veebikeskkonnas www.studenta.ee esitada tellimus. Tellimuse esitamiseks tuleb toimida järgmiselt:

 1. valida sobiv e-kursus,
 2. lisada e-kursus ostukorvi vajutades nupule „Lisa korvi“,
 3. vajutada nuppu “Kassa”,
 4. sisestada nõutud isikuandmed ja valida makseviis,
 5. tutvuda Studenta Koolitus OÜ üld- ja ostutingimustega ja kinnitada tutvumine märkeruutu “linnukese” lisamisega,
 6. tellimuse esitamiseks vajutada nupule “Esita tellimus”,
 7. peale tellimuse esitamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile tellimuse kinnitus, millega loetakse müügileping Kliendi ja Müüja vahel (edaspidi Leping) sõlmituks,
 8. eraldi e-posti kirjaga saadetakse juhised e-kursusele sisenemiseks ja materjalide kasutamiseks.

E-kursuste eest tasumine toimub enne teenusele ligipääsu võimaldamist. Tasumise aluseks on Studenta Koolitus OÜ poolt väljastatud arve. 

Nõustamise ja supervisiooni tellimuse sooritamine

Tellimuse sooritamiseks tuleb Studenta Koolitus OÜ veebikeskkonnas esitada tellimus. Tellimuse esitamiseks tuleb toimida järgmiselt:

 1. kalendrist valida sobiv kuupäev ja kellaaeg,
 2. sobiva aja leidmisel vajutada nupule “Broneeri aeg”,
 3. avanenud aknas sisestada nõutud isikuandmed, alla laadida ja tutvuda nõustamisleppega ja kinnitada tutvumine märkeruutu “linnukese” lisamisega,
 4. vajutada nupule “Saada broneering”.

Nõustamise ja supervisiooni eest tasumine toimub enne teenusele ligipääsu võimaldamist. Peale tasumist saadetakse Kliendile aja broneerimisel sisestatud e-posti aadressile juhised nõustamissessioonil osalemise kohta. 

Makseviisid

 • E-kursuse tellimuste eest saab tasuda Eesti pangalinkidega (Swedbank, SEB, LHV Pank, Nordea, Danskebank, Krediidipank), krediitkaardiga või arve alusel. Studenta Koolitus OÜ kasutab pangalingi maksete teostamisel Maksekeskuse teenust. Kõik Studenta Koolitus OÜ koduleheküljel toodud hinnad on esitatud eurodes.
  • Makse teostamine toimub väljaspool www.studenta.ee keskkonda vastava panga turvalises maksekeskkonnas. Studenta Koolitus OÜ-l puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.
  • Soovi korral väljastatakse arve teenuse tellija e-posti aadressile ja tasutakse internetipanga ülekandena. Esitatud arve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud kuupäevaks.
 • Nõustamise ja supervisiooni tellimuse eest saab tasuda arve alusel. Arve saadetakse koos broneeritud aja kinnitusega Kliendi e-posti aadressile.

Teenuste maksumus

 • Teenuste maksumus põhineb vastavate teenuste turuhinnal, arvestades teenuse omahinda. E-kursuse õppetasu kehtestamise aluseks on õppetöö läbiviimiseks planeeritud eelarve.
 • Koolitustellimuse korral koostab Studenta Koolitus OÜ hinnapakkumise ja esitab selle tellijale.
 • Teenuse ärajäämise või ennetähtaegse katkemise korral ja Studenta Koolitus OÜ-st tulenevatel põhjustel tagastatakse makstud tasu tasunud isikule.
 • Enamtasutud tasu tagasisaamiseks esitab teenuse tellija või teenuse eest tasunud isik Studenta Koolitus OÜ-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Enamtasutud õppetasu tagastatakse õppetasu tasunud isikule.
 • Teenuse eest tasumisega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras. Studenta Koolitus OÜ-l on õigus loovutada laekumata tasudest tulenevad võlanõuded võlgade sissenõudmisega tegelevale äriühingule.

Teenusest loobumine

 • Teenusest loobumiseks esitab teenuse tellija Studenta Koolitus OÜ-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse.
  • Vähemalt 7 päeva enne teenuse algust teenusest loobumise teavitamise korral kuulub tagastamisele 100% teenuse maksumusest.
  • Teenusest loobumisest teavitamisel 2-6 päeva enne teenuse algust kuulub tagastamisele 75% õppemaksust.
  • Teenusest loobumisest teavitamisel vähem kui 2 päeva enne kursuse algust õppemaks tagastamisele ei kuulu.
 • Teenuse ennetähtaegse katkestamise korral ja juhtudel, kui teenuse katkestamine on toimunud Studenta Koolitus OÜ tegevusest mitteolenevatel põhjustel, ärajäänud teenuse maksumust ei tagastata.
  • Erandlikel põhjustel on kliendil õigus esitada Studenta Koolitus OÜ-le avaldus teenuse maksumuse osaliseks tagastamiseks. Nt auditoorsete koolituste puhul sõltub tagastamisele kuuluva summa suurus toimumata õppetundide arvust.
  • Toimunud õppetundide eest õppemaksu ei tagastata.
  • Veebipõhiste täiendusõppekursuste puhul tasu ei tagastata, v.a juhul, kui registreeruja ei ole kordagi veebikursusele sisenenud. Sellisel juhul kehtivad tagastamisele ülaltoodud tingimused.

Andmekaitse

Alljärgnevad privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Isikuandmed on andmed, mida Studenta Koolitus OÜ kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks. Isikuandmete kogumine toimub e-kursuse tellimuse sooritamisel kontaktandmete talletamisel. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid. 

Kogutud isikuandmete kasutamine
Kogutud isikuandmete abil saame teavitada Klienti Studenta Koolituse OÜ uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka Kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Kogutud andmeid kolmandatele osapooltele ei avaldata. 

Kogutud isikuandmete muutmine
Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik muuta kirjutades muutmise soovist e-postile info@studenta.ee. 

Isikuandmete kaitse
Studenta Koolitus OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus
Kõiki Studenta Koolitus OÜ veebikeskkonna külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Studenta Koolitus OÜ veebikeskkonnast oste sooritades oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kodulehel www.studenta.ee.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@studenta.ee

Muud tingimused

Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.