Olen psühhoterapeut ja koolitaja. Täiendusõppekursuseid olen läbi viinud ligi 15 aastat ja sellest ligi 10 aastat veebipõhiseid kursuseid. Koolitusi ja psühhoteraapiat olen läbi viinud erinevatele sihtrühmadele eesti ja inglise keeles. Koolitaja teekond algas Tartu Ülikoolist, kus peale magistriõpingute lõpetamist asusin tööle õppejõuna ja avatud ülikooli ning täiendusõppe koolitajana. Esialgu olid koolituste teemad peamiselt seotud sotsiaaltöö, leina, suitsidoloogia ja kriisitemaatikaga, sest neid olin oma teadustöödes põhjalikult uurinud. Hiljem, kui lõpetasin gestaltpsühhoteraapia väljaõppe, lisandusid nõustamise, psühhoteraapia ja enesearengu valdkonna teemad.

Mind köidab inimese olemus ja põhjused, miks mingi valik elus tehakse. Minu koolituste üks alustalasid ja eesmärke on õppijate teadlikkuse kasv, et seeläbi saaks võimalikuks senisest suurema rahuolu saavutamine nii era- kui ka professionaalses elus. Usun, et kõik vajalikud ressursid rahuldustpakkuva elu loomiseks on igas inimeses olemas. Vahel juhtub, et need ressursid on inimese jaoks kättesaamatud. Sellistel puhkudel aitavad enesearengukoolitused, mis suurendavad teadlikkust ja annavad senisest rohkem töövahendeid oma elu juhtimiseks. Teadlikkuse kasv aitab paremini ligi pääsed ka neile sisemistele ressurssidele, mida varasemalt võimalik kasutada ei olnud. 

Haridus

2015 – …
2003 – 2010 
2002 – 2003
1995 – 2002

doktorantuur (sotsiaaltöö); Tallinna Ülikool
doktorantuur (sotsioloogia); Tartu Ülikool (lõpetamata)
magister (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika); Tartu Ülikool
BA (sotsiaaltöö); Tartu Ülikool

Keelteoskus

Eesti keel
Inglise keel
Soome keel
Vene keel

emakeel
väga hea (lugemine ja rääkimine), hea (kirjutamine)
hea (lugemine ja rääkimine), nõrk (kirjutamine)
rahuldav (lugemine ja rääkimine), nõrk (kirjutamine)

Teenistuskäik

2015 – … 
2014 – … 
2014 – … 
2010 – … 
2008 – … 
2003 – … 
2003 – … 
2008 – 2010 
2005 – 2012 
2005 – 2008
2005 – 2008
2004 – 2005 
2002 – 2005 

OÜ Studenta Koolitus; omanik, psühhoterapeut/koolitaja
MTÜ Karmale; juhatuse liige, psühhoterapeut/koolitaja
Sotsiaalkindlustusamet; superviisor
Tartu Ülikooli elukestva õppe keskus; täiendusõppe projektijuht
Gestalt Institute of Scandinavia; koosseisuväline õppejõud
Tartu Ülikool; täiendusõppe projektipõhine koolitaja
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut; projektipõhine koolitaja
MTÜ Gestaltteraapia Arenduskeskus; projektijuht, psühhoterapeut/koolitaja
MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus; projektipõhine koolitaja
Tartu Ülikooli sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppetool; erakorraline assistent
Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond; projektijuht
Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond; koordinaator
Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond; koosseisuväline õppejõud

Täiendusõpe

2014 
2013 
2003 – 2009 

Lähisuhtevägivald Eestis – teooria ja praktika
Vastuolust konfliktini ja sealt elamist väärt suheteni
Gestaltpsühhoteraapia väljaõpe, diplom

Teadus- ja arendustegevus

2015
2014
2010-2011
2009-2010
2008-2009

2007
2007
2007

Puuetega tartlaste kodust toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring, uuringu täitja
Koeru Hooldekeskuse rahuloluuuring, uuringu täitja
ESF projekt: Kvaliteetne ja mitmekülgne täiendusõpe ülikoolide koostöös, projekti täitja
Puuetega (täisealiste) tallinlaste kodune toimetulek, uuringu täitja
Sotsiaalteenuste andmeregistri STAR ja juhtumikorralduse koolitus, koolituse korraldaja ja läbiviija
AS Astri Narva Kaubandus- ja vaba aja keskuse klientide arvamusuuring, uuringu täitja
Rahulolu sotsiaalteenustega Pärnu linnas, uuringu täitja
Tallinna hoolekande juhtimise efektiivsuse uuring, uuringu täitja

Publikatsioonid

Tall, Karmel (2015). Nõustamise alused veebipõhisele nõustajale.
Tall, Karmel (2014). 10 viisi, kuidas poiste ja tüdrukute õppimine erineb. Psühholoogia Sinule, 9, 48 – 50.
Tall, Karmel (2014). Duell sinu sees: üks pool ütleb jah, teine ei. Psühholoogia Sinule, 3, 36 – 38.
Kõre, Jüri; Tall, Karmel (2012). Puuetega tallinlaste kodune toimetulek. Sotsiaaltöö, 1, 29 – 39.
Talviste, Kaire; Tall, Karmel (2010). Enda vajadustest lähtumine aitab läbipõlemisest hoiduda. Õpitrepp, 22 – 23.
Tall, K.; Kõlves, K.; Sisask, M.; Värnik, A. (2008). Do Survivors Respond Differently When Alcohol Abuse Complicates Suicide? Findings from the Psychological Autopsy Study in Estonia. Drug and Alcohol Dependence, 95, 129 – 133.
Tall, K. (2007). Nõustamine sotsiaaltöös üksikkliendiga (2). Sotsiaaltöö, 1, 46 – 51.
Kõre, J.; Tall, K.; Koppel, M. (2006). Toetus ja eluase: sotsiaaleluaseme kasutamise kogemus Tartu linnas. Tartu: Tartu Ülikool
Tall, Karmel (2006). Üksikkliendi nõustamine. Sotsiaaltöö, 3, 20 – 24.
Saveljev, Karmel (2005). Abiks sotsiaaltöötajatele depressiooni ja suitsiidiriski hindamisel, juhendmaterjal.

Muu organisatsiooniline ja erialane tegevus

2015 –              omandatud täiskasvanute koolitaja kutse, tase 6
2011 – 2016    SA Kutsekoda – psühhoterapeudi kutsestandardi töörühma liige
2011 – …          Eesti Gestaltpsühhoterapeutide Ühing – juhatuse liige
2011 – …          Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsioon – juhatuse asendusliige