Kursuseid pakume vastavalt koolituspakkumisele ja/või vastavalt tellija soovile koostatud koolituskava järgi. Auditoorsed koolitused toimuvad kohtumistega kindlatel kuupäevadel ja õpperuumis. Kõiki kursuseid on võimalik tellida veebipõhiselt või auditoorse õppena.

KOOLITUSTEEMAD SPETSIALISTIDELE JA HUVILISTELE

Kriisipsühholoogia Psühhoteraapia ja nõustamine Inimese areng elukaarel Eneseabi

Kaotus ja lein

Kriisid elus ja elukriisid

Lähisuhtevägivald

Suitsidaalne käitumine

Gestaltpsühhoteraapia

Grupinõustamine

Leinanõustamine ja leinateraapia

Nõustamine töökohal

Suitsiidide ennetamine

Üksikisiku nõustamine

Lapse psühhosotsiaalne areng

Täiskasvanu psühhosotsiaalne areng

Vanemaealise psühhosotsiaalne areng

Enesejuhtimine

Motivatsioon

Stressijuhtimine

Õnne valem